Spominska obeležja

Vikend Butara Mihe na Bočju pri Podbočju - ustanovitev Manevrske strukture narodne zaščite za Posavje - odkritje: 9. junija 2005. 

Odkritje spomenika boja v Krakovskem gozdu v Zalokah pri Smedniku - odkritje: 22. oktobra 2005.

Vinska klet družine Molan na Celinah pri Raki - tajno skladišče orožja in minsko-eksplozivnih sredstev - odkritje: 5. oktobra 2007.

Gospodarski objekt družine Županc v Stranjah na Bohorju - tajno skladišče minsko eksplozivnih sredstev - odkritje: 28. septembra 2007.

Družinska hiša družine Jevnik v Kostanjevici na Krki - tajno skladišče orožja in minsko-eksplozivnih sredstev - odkritje: 22. avgusta 2008.

Upravna zgradba Rudnika Senovo v zapiranju - tajno skladišče orožja in minsko-eksplozivnih sredstev - odkritje: 19. septembra 2008.

Domačija družine Breznikar na Dovškem pri Senovem - tajno skladišče orožja in minsko-eksplozivnih sredstev - odkritje 19. septembra 2008.

Zgradba Občine Krško - v zahvalo za pomoč pri preprečitvi odvzema orožja in minsko-eksplozivnih sredstev leta 1990 - odkritje: 20. novembra 2010.

Vikend družine Mavsar na Vrhuljah pri Velikem Trnu - tajno skladišče orožja in minsko-eksplozivnih sredstev - odkritje: 6. oktobra 2012.

Sedež Teritorialne obrambe občine Krško - sedež Manevrske strukture narodne zaščite za občino Krško in Posavje - odkritje: 4. septembra 2015.

Upravna zgradba Termoelektrarne Brestanica - skladišče bojnih vozil (BOV) zaseženih JLA - odkritje: 3. junija 2016.

Odkritje spominske table v počastitev boja v Krakovskem gozdu v Zalokah - odkritje 30. septembra 2016.