SVEČANO ODKRITJE SPOMINSKEGA OBELEŽJA NA HIŠI DOMAČIJE PUNTAR V VELIKI VASI (Topola)

VELIKA VAS
V četrtek, 14. oktobar 2021 so veterani OZVVS Krško odkrili spominsko obeležje na domačiji hiše Puntar v Veliki vasi, kjer je bilo junija in julija 1991 poveljniško mesto enot TO v Krakovskem gozdu. Slavnostni govorec je bil polkovnik v pokoju Mitja Teropšič, takratni poveljujoči na tem območju. V krajšem opisu je seznanil prisotne takratno dogajanje, aktivnosti in občutke, ko gre za vojno. V prisotnosti delegacij iz veteranskih društev Posavja, sta ploščo odkrila polk. Ernest Breznikar in polk. Mitja Teropšič, oba v pokoju. Po slavnostnem dejanju, sta predala častno zastavo in ploščo družini Jožice Puntar ter ob 30. obletici osamosvojitve plaketo 25. območnega štaba TO. Hkrati pa sta podelila še plaketo Protioklepni enoti TO Krško. Plaketo je sprejel Branko Slivšek. Plaketo 25. OŠTO Krško je prejel tudi Zdravstveni dom Krško, ki je v tistem času oskrboval ranjenca TO in ranjence JLA. V imenu ZD sta prejela plaketo direktorica mag. Tatjana Fabjančič Pavlič in takratni sanitetni bolničar Milan Haralovič. Za preskrbo in prehrano enot je skrbel Franc Jeler, ki je prejel spominske kovance posavskih bojev. Slovesnost se je zaključila z druženjem in obujanju spominov na takratne dogodke.