LETNI ZBOR KRŠKIH VETERANOV 2022

KRŠKO

V ponedeljek, 28. marca 2022 je predsedstvo OZVVS Krško organiziralo letni zbor veterank in veteranov v Kulturnem domu Krško. Ob 17. uri se je zbralo 83 članov od skupnih 412. V uvodnem delu so se seznanili z delom predsedstva za leto 2021, ki ga je podal predsednik OZVVS Krško Božo Kosalec. V nadaljevanju so si ogledali še film „Stara sem 30 let“, v režiji Jožeta Grajžla, ki je nastal ob 30. letnici samostojne Slovenije. V filmu so prikazani pomembni dogodki, ki so se zgodili v Posavju od osamosvojitve do danes. Sledilo je veteransko dejanje. Delo je nadaljevalo izvoljeno delovno predsedstvo. Od gostov, ki so se prijavili k pozdravnim besedam, so sodelovali polkovnik Janez Gaube, poveljnik 15. polka vojnega letalstva in poveljnik Vojašnice Jerneja Molana Cerklje ob Krki, Anton Petrovič-predsednik ZB za vrednote NOB, Branko Slivšek-predsednik OZSČ Krško, Roman Kržan-predsednik PVD Sever Posavje ter Mitja Jankovič-gen. sekretar ZVVS. Tematika je bila deloma usmerjena na problematiko pretekle epidemije, bližajoče volitve, predvsem pa na zelo uspešno medsebojno sodelovanje v preteklosti in v bodoče. Sledila so še poročila odborov in komisij. Razrešen je bil član predsedstva in izvoljen novi kandidat, ki bo tudi hkrati predsednk športne komisije. Predlagana je bila tudi sprememba Statuta, v katerem bo sedaj zapisano, da je lahko predsednik izvoljen tudi več mandatov. Do sedaj samo dva mandata zaporedoma. Zbor je bil zaključen ob 18.50 uri s povabilom predsednika na druženje v avlo Kulturnega doma Krško.

Vir: VV                                                                                          Slike: Branko Noč