Kriteriji

Kriteriji za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva, da deluje v javnem interesu

PODROČJE VOJNI VETERANI (2 čl. Pravilnika o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju vojnih veteranov, Ur.l. RS št 5/15):

 • spodbujanje in razvijanje domoljubja, ohranjanje spomina na dejanja povezana z nacionalno samobitnostjo, obrambo nacionalnega ozemlja in samostojnosti; organiziranje različnih spominskih dogodkov iz slovenske zgodovine;
 • organiziranje različnih oblik srečanj z javnostmi;
 • izdajanje ali objavljanje člankov in publikacij ter seznanjanje javnosti s področji delovanja društva v drugih primerljivih medijskih oblikah;
 • izobraževanje in osveščanje ter izvajanje mirovnega poslanstva;
 • zagotavljanje prenosa pomena dogodkov iz slovenske zgodovine za mednarodno skupnost in delovanje v mednarodnih organizacijah;
 • prejem priznanja ali nagrade za delo na državni ali mednarodni ravni.
PODROČJE OBRAMBA (3 čl. Pravilnika o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju obrambe, Ur.l.RS št. 97/12):
 • ohranjanje spomina na dejanja, povezana z nacionalno samobitnostjo, obrambo nacionalnega ozemlja ali samostojnosti;
 • spodbujanje in razvijanje domoljubja, domovinske zavesti, vojaške tradicije in drugih vrednot, ki so povezane z nacionalno varnostnimi interesi oziroma poslanstvi Slovenske vojske;
 • sodelovanje pri uresničevanju vojaških, obrambnih, nacionalno varnostnih ali drugih interesov na obrambnem področju;
 • opravljanje dejavnosti, ki je neposrednega pomena tudi za delovanje Slovenske vojske;
 • sodelovanje pri usposabljanju mladih in sodelovanje pri aktivnostih, ki so pomembne tudi za delovanje vojaške strateške rezerve;
 • krepitev ugleda države in zaupanja v Slovensko vojsko;
 • prispevanje k razvoju področja, na katerem društvo deluje z vidika obrambnih vsebin s tem, da izvaja promocijo ali širi strokovno znanje z izobraževanjem in vzgojo oziroma prispeva k razvoju področja na drug primerljiv način;
 • prispevanje k povezovanju obrambnih struktur, medgeneracijskemu razumevanju in sožitju, z različnimi oblikami prostovoljskega dela zaposlenih in nekdanjih delavcev Ministrstva za obrambo;
 • sodelovanje pri oblikovanju predpisov na obrambnem področju;
 • izdajanje strokovne literature, povezane z obrambnim področjem.